Schedule for Quarter 2 Assemblies/Horario de las Asambleas

Quarter 2 assembly for sixth grade, January 23, 2:40-3:25 p.m.
Quarter 2 assembly for seventh and eighth grade, January 24, 2:40-3:25 p.m.
 
For more information, please call the office at 541-667-6300. 
 
 
Asamblea para estudiantes en el sexto grado, 23 de enero, 2:40-3:25
Asamblea para estudiantes en el séptimo y octavo grado, 24 de enero, 2:40-3:25 p.m.
 

Para más información llame a la oficina al 541-667-6300

Published